Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Centraliserade tjänster Mödra- och barnrådgivningsläkare Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut