Överläkare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Östra hälsostationen/Nordsjö
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut