Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Östra hälsostationen Östra hälsostationen/Stensböle Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut