Överläkare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Polikliniker för affektiva störningar (Fiskehamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut