Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri Tjänster inom affektiva störningar Polikliniker för affektiva störningar (Fiskehamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora) Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut