Överläkare

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Psykospolikliniker (Fiskhamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora)
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv