Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Psykiatri- och missbrukartjänster Psykostjänster Psykospolikliniker (Fiskhamnen, Nordsjö, Dal, Malm, Aurora) Överläkare
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv