Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Centraliserade tjänster Skol- och studerandehälsovårdens läkare Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut