Överläkare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten hälsovårds- och missbrukartjänster Hälsostationerna och inremedicinska polikliniken Västra hälsostationen Västra hälsostationen/Malmgård Överläkare
Denna beslutsfattare har inga beslut