Rektor

Sektorn för fostran och utbildning
Kaisaniemen ala-asteen koulu
Tjänsteinnehavare
Denna beslutsfattare har inga beslut