Beslut: Rektor

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 1 Kruununhaan yläasteen koulu Rektor

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.