Beslut: Rektor

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Svenska servicehelheten Grundläggande utbildning Nordsjö lågstadieskola Rektor

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.