Rektor

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för grundläggande utbildning Områdestjänster i grundläggande utbildning område 2 Strömbergin ala-asteen koulu Rektor
Denna beslutsfattare har inga beslut