Rektor

Sektorn för fostran och utbildning
SV_Puistolanraitin ala-asteen koulu
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.