Daniel Sazonov

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Sazonov, Daniel
Daniel Sazonov är Apulaispormestari

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Stäng

Puheenjohtaja, Social- och hälsovårdsnämnden
Puheenjohtaja, Social-, hälsovårds- och räddningsnämnden
Puheenjohtaja, Stadsstyrelsens sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet
Asiantuntija, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
Asiantuntija, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
Asiantuntija, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Jäsen, Kaupunginhallitus
Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Varajäsen, Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
Varajäsen, Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Stäng