Servecehusföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seniorcentre Djurbergets seniorcenter Gamlas servicehus Servecehusföreståndare
Denna beslutsfattare har inga beslut