Serviceansvarig

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning U42030010120 Serviceansvarig
Denna beslutsfattare har inga beslut