Servicehusföreståndare

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Servicehelheten sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seniorcentre Gustafsgårds seniorcenter Parkstads servicehus Servicehusföreståndare
Denna beslutsfattare har inga beslut