Protokoll Stadsfullmäktige 13/2021 02.08.2021

Mötestid: 02.08.2021 - 18:00
Mötesplats: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Innehåll

Ärende 15. / 231 § Val av ledamöter i revisionsnämnden för mandattiden som börjar 2021
10.08.2021