Beslut: Stadsfullmäktiges ordförande

Förtroendevalda tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadsfullmäktiges ordförande

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Välj år
Show more