Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsens koncernsektion

Stadsstyrelsens sektioner

Stadsstyrelsens koncernsektion övervakar stiftelsernas och dottersammanslutningarnas verksamhet.

Sektionen övervakar Helsingfors stadskoncerns verksamhet och kontrollerar att de dotterbolag och stiftelser som hör till koncernen agerar i enlighet med de mål som fullmäktige och styrelsen har ställt upp. I stadskoncernen ingår omkring åttio dotterbolag och stiftelser.

Koncernsektionen har nio medlemmar som väljs av fullmäktige, och dess mandatperiod är två år.

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
02.10.2023 17:00 Öppna föredragningslistan
30.10.2023 17:00
20.11.2023 17:00
11.12.2023 17:00

Medlemmar: Stadsstyrelsens koncernsektion