Stadsstyrelsens näringslivssektion

Stadsstyrelsens sektioner

Stadsstyrelsens näringslivssektion styr stadens policy avseende näringsliv, konkurrenskraft, invandring och sysselsättning.

Stadsfullmäktige väljer sektionens medlemmar och ersättare för en mandatperiod på två år. Medlemmarna och ersättarna väljs bland stadsstyrelsens medlemmar och ersättare.

Näringslivssektionen har nio medlemmar. Borgmästaren är ordförande och varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
18.12.2023 17:00

Medlemmar: Stadsstyrelsens näringslivssektion