Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Beslut: Strategichef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Strategiavdelningen Kaupunkistrategiayksikkö Strategichef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.