Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Nämnder och direktioner
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sektorn för fostran och utbildning Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Den svenskspråkiga sektionen sköter beslutsfattandet inom fostrans- och utbildningssektorn för den svenskspråkiga språkgruppens del.

Stadsfullmäktige väljer sektionens medlemmar och ersättare för sin mandatperiod så att sektionens medlemmar och ersättare representerar den svenskspråkiga språkgruppen.

Sektionen har nio medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare.

På denna sidan

Senaste dokument

Protokollen och föredragningslistorna består av ärenden som behandlas vid sammanträdet.

Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet. Beslutsmeddelandet innehåller endast de beslut som fattats vid sammanträdet, vilket betyder att det ska läsas tillsammans med föredragningslistan.

Protokollet blir klart senare efter sammanträdet och när det utkommer ersätter föredragningslistan och beslutsmeddelandet .

Kalender

Föredragningslistan publiceras vanligtvis minst fyra dagar före sammanträdet. Ett beslutsmeddelande publiceras genast efter sammanträdet på denna sidan.

Datum Tid Ytterligare information
04.06.2024 16:15
27.08.2024 16:15
08.10.2024 16:15
05.11.2024 16:15
10.12.2024 16:15

Medlemmar: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning