Beslut: SV_Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Näringslivsavdelningen SV_Työllisyyspalvelut SV_Neuvontapalvelut SV_Palveluesihenkilö, neuvontapalvelut

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.