Beslut: SV_Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, korkea-aste

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet Näringslivsavdelningen SV_Työllisyyspalvelut SV_Osaamisen ja uraohjauksen palvelut, korkea-aste SV_Palveluesihenkilö, osaamisen ja uraohjauksen palvelut, korkea-aste

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.