Beslut: SV_Viestintäpäällikkö, sisäinen viestintä

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Centralförvaltningen Stadskansliet SV_Viestintäosasto SV_Sisäinen viestintä SV_Viestintäpäällikkö, sisäinen viestintä

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.

Denna beslutsfattare har inga beslut