Beslut: Teamchef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Markanvändning och stadsstruktur Tomter och utveckling av markegendomen Jordmån och berggrund Bergbyggnad Teamchef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.