Beslut: Teamchef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Tjänster och tillstånd Miljötjänster Enheten för livsmedelssäkerhet Livsmedelsrådgivning Teamchef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.