Beslut: Teamchef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Byggnader och allmänna områden SV_Tilat -palvelu SV_Asiakkuusyksikkö 1 SV_Isännöintitiimi 1 Teamchef

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.