Teamchef

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Stadsmiljösektorn Byggnader och allmänna områden SV_Tilat -palvelu SV_Yritystilat-yksikkö Tekniskt funktionsteam Teamchef
Denna beslutsfattare har inga beslut