Upphandlingsdirektör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Upphandlings- och avtalstjänster Upphandlingsdirektör
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv