Upphandlingsdirektör

Tjänsteinnehavare
Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Social-, hälsovårds- och räddningssektorn Förvaltning Upphandlingstjänster Upphandlingsdirektör
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv