Utbildningschef, Utbildningsenhet 1-6

Sektorn för fostran och utbildning
Campus 1
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.