Utbildningschef, Utbildningsenhet 2-4

Sektorn för fostran och utbildning
Campus 2
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.