Utbildningschef, Utbildningsenhet 3-5

Sektorn för fostran och utbildning
Campus 3
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.