Utbildningschef, Utbildningsenhet 4-5

Sektorn för fostran och utbildning
Kampus 4
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.