Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-3

Sektorn för fostran och utbildning
Campus 5
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.