Utvecklings- och digitaliseringschef

Stadsmiljösektorn
Utvecklings- och digitaliseringstjänster
Tjänsteinnehavare

På denna sidan

Senaste besluten

En tjänsteinnehavare arbetar för kommunen i tjänsteförhållande. Tjänsteinnehavare fattar beslut med tjänsteansvar.