Juhana Vartiainen

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Vartiainen, Juhana
Juhana Vartiainen är Pormestari

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Puheenjohtaja, Stadsstyrelsen
Puheenjohtaja, Stadsstyrelsens koncernsektion
Puheenjohtaja, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Asiantuntija, Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Asiantuntija, Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
Asiantuntija, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Asiantuntija, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asiantuntija, Kaupunkiympäristölautakunta
Asiantuntija, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Asiantuntija, Pelastuslautakunta
Asiantuntija, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
Asiantuntija, Sosiaali- ja terveyslautakunta
Asiantuntija, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
Asiantuntija, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
Asiantuntija, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta
Asiantuntija, Työterveysliikelaitoksen johtokunta
Esittelijä, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Jäsen, Kaupunginvaltuusto
Stäng