Juhana Vartiainen

Ledamot Samlingspartiets fullmäktigegruppen
Vartiainen, Juhana
Juhana Vartiainen är Pormestari

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Stäng

Ordförande, Stadsstyrelsen
Ordförande, Stadsstyrelsens koncernsektion
Ordförande, Stadsstyrelsens näringslivssektion
Ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige
Stäng