Degerö: Parken Wiiriberget framlagt för påseende 29.9.–13.10.2023

Denna publikation är offentlig till 29.9.2024 0:15

Helsingfors stad planerar parken Wiiriberget och ett ljuskonstverk som ska placeras i parken. Planerna hålls framlagda för påseende den 29 september–13 oktober 2023.

Planutkastet är framlagt på stadens webbplats på https://www.hel.fi/sv/stadsmiljo-och-trafik/stadsplanering-och-byggande/delta-i-stadsplaneringen (under Gatu- och parkplaner). Mer information om planerna fås och de kan kommenteras fram till 13 oktober 2023. Kontaktuppgifterna för kommentarer finns längst ner på sidan.

http://kartta.hel.fi/pw_docs/d0352927/Puistosuunnitelmaluonnos_Wiirinkallio_Esittelyaineisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0352927/Puistosuunnitelman_selostusluonnos_Wiirinkallio_Esittelyaineisto.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Wiiribergets västra del och det skogsklädda området på toppen av berget bevaras i naturtillstånd. Här kommer man att anlägga stigar i enlighet med planen, som styr användningen och skyddar på så sätt markvegetationen mot slitage. I området där Strandpromenaden och Wiiriberget går samman planteras växtlighet med många olika arter. I parkens nordliga spets placeras ett offentligt ljuskonstverk av Studio Olafur Eliasson GmbH, som Helsingfors konstmuseum HAM har beställt.

Parkplanen färdigställs denna höst och genomförandeplaneringen slutförs våren 2024. Genomförandet uppskattas ske under 2025.

Kontaktperson:

Sari Knuuti

Helsingfors stad,

Markanvändning och stadsstruktur

tfn under tjänstetid 09 310 23213

sari.knuuti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)