Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Barnets borg

Denna publikation är offentlig till 26.2.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 26.2.–26.3.2024:

Bortre Tölö, kvarteret 14511 samt gatuområde, ritning nr 12902,Barnets borg. Dnr HEL 2022-008715.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12902

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12902

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2022-008715 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 26.2.2024