Detaljplan framlagd: Domarby, Utvidgning av Svedängens allemans golfbana

Denna publikation är offentlig till 26.2.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 26.2.–26.3.2024:

Domarby, specialområden för rekreation och jordbruk och områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, ritning nr 12900, Utvidgning av Svedängens allemans golfbana. Dnr HEL 2022-014388.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12900

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12900

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2022-014388 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 26.2.2024