Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Detaljplan framlagd: Kampen, Främre Tölö, Områden i Kampen och kvarteret 411 i Alkärr

Denna publikation är offentlig till 20.11.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 20.11.–19.12.2023:

Kampen, kvarter-, park- och gatuområden, Främre Tölö, kvarteret 411 tomter 2, 4, 6, 8, 10 och 12 samt gatuområden, ritning nr 12874, Områden i Kampen och kvarteret 411 i Alkärr. Dnr HEL 2021-014348.

Detaljplaneförslagets karta, del A, ritning nr 12874(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets karta, del B, ritning nr 12874(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12874(Länk leder till extern tjänst)

Anvisning för vindsbyggande(Länk leder till extern tjänst)

Rapporten om växelverkan(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/suunnitelmat. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2021-014348 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 20.11.2023