Detaljplan framlagd: Kårböle, Arrendevägen 2, 4 och 6

Denna publikation är offentlig till 12.2.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 12.2.–12.3.2024:

Kårböle, Malmgård, kvarteret 33226 tomten 1, 2 och kvarteret 33228 tomten 1 samt gatuområdet, ritning nr 12897, Arrendevägen 2, 4 och 6. Dnr HEL 2022-014042.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12897

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12897

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2022-014042 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 12.2.2024