Detaljplan framlagd: Malm, Beckfabrikskvarteren 2

Denna publikation är offentlig till 31.7.2024 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 31.7.–29.8.2023:

Malmi, Nedre Malm, kvarteret 38085 tomten 9, kvarteret 38097 och 38210 samt park- och gatuområden, ritning nr 12859, Beckfabrikskvarteren 2. Dnr HEL 2022-011133.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12859(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12859(Länk leder till extern tjänst)

Rapporten om växelverkan(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2022-011133 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 31.7.2023