Detaljplan som trätt i kraft: Bocksbacka, Malm, Marknadsvägen 25 och 27

Denna publikation är offentlig till 23.1.2025 0:00

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 21.11.2023 § 611 har trätt i kraft:

Bocksbacka, gatuområde, Malm, Övre Malm, kvarteret 38123 samt parkområde, ritning nr 12872, Marknadsvägen 25 och 27. Dnr HEL 2019-012104.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12872(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12872(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 23.1.2024