Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken

Denna publikation är offentlig till 7.8.2024 0:00

Detaljplan som trätt i kraft: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 14.6.2023, § 146, har trätt i kraft:

Böle, Västra Böle, tomten 17086/9 samt park- och gatuområden, (de nya kvarteren 17146 och 17147 bildas), ritning nr 12791, Daghemmet Hertta och Hertabacken. Dnr HEL 2021-003222.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12791(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12791(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 7.8.2023