Detaljplan som trätt i kraft: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40

Denna publikation är offentlig till 14.12.2024 0:00

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 10.10.2023 § 517 har trätt i kraft:

Kårböle, Håkansåker, tomten 33114/1 samt gatu- och närrekreationsområden, ritning nr 12853, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40). Dnr HEL 2023-000531.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12853(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12853(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors 14.12.2023