Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö, Havsrastböle, östra delen

Denna publikation är offentlig till 23.8.2024 23:59

En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 6.10.2021, § 288, har trätt i kraft:

Nordsjö, kvarteren 54112, 54210-54212, 54214-54216 och 54230 samt gatu-, park-, närrekreations-, idrotts- och rekreationsanläggningar- och vattenområden, de nya kvarteren 54164, 54165, 54166, 54167, 54245 och 54246 bildas, ritning nr 12571,  Havsrastböle, östra delen, dnr HEL 2019-007132.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 27.10.2022. I sitt beslut 18.8.2.2023 avslog högsta förvaltningsdomstolen ansökan om besvärstillstånd.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12571(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12571(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 24.8.2023