Godkännande av detaljplan: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken

Denna publikation är offentlig till 21.6.2024 23:59

Stadsfullmäktige har 14.6.2023, 146 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Västra Böle, tomten 17086/9 samt park- och gatuområden, (de nya kvarteren 17146 och 17147 bildas), ritning nr 12791, Daghemmet Hertta och Hertabacken. Dnr HEL 2021-003222.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12791(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12791(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 22.6.2023