Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Böle, Daghemmet Hertta och Hertabacken

Denna publikation är offentlig till 21.6.2024 23:59

Stadsfullmäktige har 14.6.2023, 146 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Västra Böle, tomten 17086/9 samt park- och gatuområden, (de nya kvarteren 17146 och 17147 bildas), ritning nr 12791, Daghemmet Hertta och Hertabacken. Dnr HEL 2021-003222.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12791(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12791(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 22.6.2023