Godkännande av detaljplan: Drumsö, Storsvängen 24, 26 och 28

Denna publikation är offentlig till 23.5.2025 23:59

Stadsfullmäktige har 15.5.2024, 102 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Drumsö, Kvarnberget, tomterna 31089/5, 6 ja 7, ritning nr 12844, Storsvängen 24, 26 och 28. Dnr HEL 2022-002858.

Karta över detaljplaneändringen, ritning nr 12844(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplaneändringen, ritning nr 12844(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 24.5.2024